[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll:

  Bài viết hay nhất1
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Z10
4 bức em vẽ trong 2 tháng, và chỉ dùng Paint only! Tự tay vẽ nhé mong đừng ném đá, nếu thích các bác có thể quảng cáo cho em nổi tiếng tí. Demo/Paint:

1. Bức đầu tiên: Chuột. [Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bpleas10
Demo:
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Chuot10
Paint
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Mouse-10

2. Búng trym. [Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bpleas10
Demo:
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bt10
Paint
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bungtr10

3. Mèo. [Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bpleas10
Demo:
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Meo10
Paint
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Cat-pa10

4. Muốn tắt thở*: Một nghệ thuật: Em vẽ trong 1 tháng rưỡi. [Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bpleas10
Demo:
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Muonta10
Paint
[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Tattho11

Cho nhận xét và không dìm hàng. [Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bpleas10
  Bài viết hay nhất2
Bức con mèo đẹp đó, chỉ mình cách tô bóng như pic cuối đuy :3
  Bài viết hay nhất3

boom wrote:Bức con mèo đẹp đó, chỉ mình cách tô bóng như pic cuối đuy :3
Lấy 2 màu tối gần với màu da là được. [Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll: Bpleas10
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum