[Quán bar] Nghệ thuật: Vẽ ảnh theo mẫu bằng Microsoft Paint :troll:

  Bài viết hay nhất1

4 bức em vẽ trong 2 tháng, và chỉ dùng Paint only! Tự tay vẽ nhé mong đừng ném đá, nếu thích các bác có thể quảng cáo cho em nổi tiếng tí. Demo/Paint:

1. Bức đầu tiên: Chuột.
Demo:

Paint


2. Búng trym.
Demo:

Paint


3. Mèo.
Demo:

Paint


4. Muốn tắt thở*: Một nghệ thuật: Em vẽ trong 1 tháng rưỡi.
Demo:

Paint


Cho nhận xét và không dìm hàng.
  Bài viết hay nhất2
Bức con mèo đẹp đó, chỉ mình cách tô bóng như pic cuối đuy :3
  Bài viết hay nhất3

boom wrote:Bức con mèo đẹp đó, chỉ mình cách tô bóng như pic cuối đuy :3
Lấy 2 màu tối gần với màu da là được.
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum