[Đóng góp] Chatbox VHG

  Bài viết hay nhất1

Chatbox Việt Hóa Game


Demohttp://viethoagame.forumvi.com

Chức Năng


1/ Xem tin từ trên xuống giống vbb.
2/ Xem video youtube popup của baivong trực tiếp trên chatbox.
3/ Tự đăng nhập, cập nhật nhanh.
4/ Có buzz.
5/ Khung chèn link tiện cho anh em up ảnh hoặc video.

6/ Tự động xóa bớt khi chatbox quá dài.
7/ Khung smile Yoyo rất dễ thương. Tự động post smile khi nhấp vào nó.


Hướng DẫnTạo một trang html như sau:
Title * : Ghi gì cũng được
Do you wish to use your forum header and footer ? : Chọn Không
Use this page as homepage ? : Chọn không

Chép code html này vào:

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="https://googledrive.com/host/0B0oVWDCpFYi4LS1oYnowTmZwZms/favicon-vhg.png" />
  <title>Chatbox Viethoagame</title>
  <meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script><script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css"href="https://googledrive.com/host/0B0oVWDCpFYi4RW5FWXdoSlZpWmM/stylechatboxvhg.css" />
  <script src="https://googledrive.com/host/0B0oVWDCpFYi4RW5FWXdoSlZpWmM/chatboxvhg.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body> 
  <div id="result" style="z-index: 9;max-height: 90%;overflow-x:hidden;overflow-y: scroll;width:100%;position: absolute;top: 0;margin-top: 40px;"></div>
        <form id="chip_chatbox" name="chip_chatbox" method="post" style="z-index: 999;position: fixed;background-color:white;top: 0;height: 28px;border: 1px solid #ccc;padding: 5px;">
            <input name="text" placeholder="Nhập nội dung chat vào đây" type="text" id="text" size="35" style="width: 45%;cursor: auto;font-size: 12px;font-weight: bold;padding: 6px;border: 1px solid;" />
            <input type="submit" name="do" id="do" value="Gửi Đi" style="background-image: none;padding: 6px!important;font-size: 12px!important;margin-left: 10px;" />
            <input id="divsmilies" type="button" value="Hình Vui" style="width: 70px;background-image: none;  padding: 6px!important;  font-size: 12px!important;margin-left: 10px;  min-width: 40px;font-size: 13px;  font-weight: bold;" />
                  <div id="smiley_FB_frame" style="top: 38px;display:none;position: absolute; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); height: 220px; right: 28px; margin-left: -61px; overflow: hidden;  background-color: white;">
          <div class="hinhsmile 0"></div><div class="hinhsmile 1"></div><div class="hinhsmile 2"></div><div class="hinhsmile 3"></div><div class="hinhsmile 4"></div><div class="hinhsmile 5"></div>
          <div class="hinhsmile 6"></div><div class="hinhsmile 7"></div><div class="hinhsmile 8"></div><div class="hinhsmile 9"></div><div class="hinhsmile 10"></div>
            <div class="buttonsmile" style="width: 100%;text-align: center;border-top: 1px solid;padding: 5px;position: absolute;bottom: 0;">Trang:
                                    <input class="active" type="button" value="0" /><input type="button" value="1" /><input type="button" value="2" /><input type="button" value="3" /><input type="button" value="4" /><input type="button" value="5" />
                                    <input type="button" value="6" /><input type="button" value="7" /><input type="button" value="8" /><input type="button" value="9" /><input type="button" value="10" />
                                </div>
                  </div>
            <input value="BUZZ" type="button" id="chatbox-option-buzz" style="margin-left: 10px;  min-width: 40px;padding: 5px!important;font-size: 13px;font-weight: bold;" />
            <input value="Chèn Link" type="button" id="chen_link" style="margin-left: 10px;  min-width: 40px;padding: 5px!important;font-size: 13px;font-weight: bold;" />
               <div id="linkdechen" style="display:none;position: absolute;top: 38px;width: 520px;border: 1px solid #ccc;background-color: beige;right: 28px;">
                    <p style="margin-top: 7px;">
                       <img src="http://illiweb.com/fa/wysiwyg/link.png" alt="URL" title="URL" style="vertical-align:middle" />
                                <b>&nbsp;Chèn link của bạn vào khung phía dưới.</b><br />
                                <input type="text" class="inputText" id="link_chen" style="border: 1px solid;width: 98%;text-align: center;" placeholder="Chèn Link Vào Đây" />
                                   <input value="Chèn Link Bình Thường" class="nutchenlink" type="button" style="margin-top: 10px;width: 35%;" />
                                        <input value="Chèn Video Youtube" class="nutchenvideo" type="button" style="margin-top: 10px;width: 31%;" />
                                        <input value="Chèn Link Ảnh" class="nutchenanh" type="button" style="margin-top: 10px;float: right;margin-right: 0px;width: 30%;" />
                   </p>
               </div>
            <audio id="chatbox-buzz-audio"><source src="http://baivong.github.io/cdn/zzchat/sound/buzz.ogg" type="audio/ogg" /><source src="http://baivong.github.io/cdn/zzchat/sound/buzz.mp3" type="audio/mpeg" /></audio>
      </form>
</body>
<script>
    $messenger = $("input#text");
  function copy_user_name(user_name) {
      $messenger[0].value += user_name;
      $messenger.focus();
      return false;
  }
</script>
</html>

Chèn đoạn code này vào chỗ mà bạn muốn hiển thị
Code:
<iframe style="padding: 0" scrolling="no" frameborder="0" src="linkchatbox" width="986px" height="400px"></iframe>

Đổi linkchatbox thành link trang html bạn vừa tạo. Vd: /h34-chatbox
Vậy là xong rồi.

Mình không rành về js lắm, nên viết có hơi lung tung. Và chắc chắn sẽ không ngon như của devs rồi.
Nhưng đảm bảo chạy tốt. Ai thích thì dùng, không ép.
Đừng vào ném đá tùm lum là vui rồi
  Bài viết hay nhất2
chú post nhanh hơn tui nghĩ :v
  Bài viết hay nhất3
Hàng ngon. thanks
  Bài viết hay nhất4

maytrang0196 wrote:Có cách nào không in đậm nội dung tin nhắn và đổi font chữ kg thớt?

Cho vào trang html của chatbox
Code:
<style>div#result p span {
font-weight: normal!important;
font-family: Tahoma;
}</style>

Đổi font Tahoma thành font mà bạn muốn.
  Bài viết hay nhất5
Chatbox này có thể cho khách xem dc và ko chat dc ko ạ
  Bài viết hay nhất6

@roseila wrote:Chatbox này có thể cho khách xem dc và ko chat dc ko ạ

Không. Lảm vậy chi mất công. Dù gì fm cũng phải đăng nhập mới thấy dc dữ liệu chat.
  Bài viết hay nhất7

maytrang0196 wrote:Làm thế nào để cái link khi post lên chatbox giống như link mặc định của diễn đàn vậy? Nếu có code để biến dòng link thành [Link] mặc định thì càng tốt luôn!
Dùng css là dc rồi khỏi code chi cho mất công:
Thêm cái này vào chatbox
Code:
span.msg a:before {
content: "[Link]";
font-size: 12px;
}
span.msg a {
font-size: 0;
}
  Bài viết hay nhất8
thanku its good
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum